برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی (Scienctometric)

کارگاه آموزشی دو روزه علم سنجی ،در روزهای دوشنبه و سه شنبه  مورخ ۱۳ و ۱۴ شهریورماه ۹۶ با حضور سرکار خانم دکتر فرزانه امین پور، مدیر گروه علم سنجی و انتشارات مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مدرس،و با حضور اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاهی از دانشکده های علوم پزشکی گراش  و لارستان در محل دانشکده بهداشت برگزار گردید.