نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای سال ۲۰۱۸ و مقایسه آن با ژانویه ۲۰۱۸ میلادی اعلام گردید.

نویسنده خبر: دکتر کریمی

Webometrics Ranking – July 2018